Oksefontænen, Hegermanns plass, Oslo.
Oksefontænen, Hegermanns plass, Oslo.
S. Gran -> Postkort -> Oksefontænen, Hegermanns plass, Oslo.
 
FormatKorttekstKort #
SmåformatOksefontænen, Hegermanns plass, Oslo.912
 
 vvpil  vpil  S. Gran  hpil  hhpil 
 
|